Vovó veio do Japão

Tokitaka, Janaina & Takahashi, Mika & Matsushita, Raquel & Nozomi, Talita

 Editora Companhia das Letrinhas // 80 pp • R$ 49,90